Categorieën
Uncategorized

We got another nor’easter coming

Sorry voor de vertraging, ik heb een paar lange, vrij koude, dagen achter de rug met weinig tot geen internet. Inmiddels ben ik Boston allang voorbij en ben ik zelfs bijna in New-York, maar hierbij alsnog mijn belevenissen van afgelopen week. Het duurt trouwens eeuwen voordat sommige afbeeldingen laden. Hoop dat het probleem zich vanzelf oplost.


Douglas heeft me in de ochtend een korte sightseeing tour gegeven door Portland en heeft me de mooiste plekken laten zien. Portland is de grootste stad van Maine en de grootste stad waar ik tot nu toe geweest ben. Het is de eerste stad waarvan ik het idee heb dat het bruist ondanks dat het winter is. In een fietsenwinkel heb ik een nieuwe binnenband en wat goede plakspullen gekocht, omdat ik weer een lekke band had (wederom vlak voor ik bij mijn eindbestemming was). Nadat ik m’n band had gefixt was het tijd om afscheid te nemen.

Toen ik 70 kilometer onderweg was had ik verdomme wéér een lekke band. Ik had geen zin om ‘m naast de drukke weg te plakken, dus ik besloot het zogenaamde rachel carson national wildlife refuge in te gaan. Hier heb ik voor de vierde keer in een week tijd mijn band geplakt. Ik ontmoette Janssen, een vrouw van 37 die een wandelingetje wilde maken in het park. Ze gaf me twee bevroren vegetarische burgers zodat ik die vanavond kon klaarmaken. Super tof! Toen ik naar het openbare toilet, oftewel een houten hok, ging, viel me op hoe groot en schoon de ruimte wel niet was. Ik besloot er te overnachten. Dat bespaard me weer de tijd om mijn tent op te zetten en af te breken. Ik voelde me als een crimineel, omdat het park dichtgaat als het donker is. Gelukkig was het er zo uitgestorven dat ik niemand ben tegengekomen, je moet ook wel gek zijn. Je moest door een dikke laag sneeuw gaan om het hok überhaupt te bereiken. Met twee vegaburgers en wat energybars was mijn maag weer gevuld en had ik een redelijk warme nacht.

De vakantiebestemming van de familie Bush
Technische problemen, met op de achtergrond een prachtig openbaar toilet. Daar kan het vakantieoptrekje van de familie Bush nog een puntje aan zuigen

Met goede moed (en een nieuwe binnenband) begon ik vandaag richting Salisbury te fietsen, waar ik een nachtje bij Matthew zal slapen. Een klein uurtje later had ik lekke band nummer 5 te pakken. De beschadigingen op de binnenband volgen het zelfde patroon als de spijkers, het ligt dus sowieso aan de buitenband. Ik besloot zowel mijn binnen- als buitenband te vervangen. Het weer en het uitzicht waren weer eens geweldig, dus ik heb wel een paar mooie foto’s kunnen schieten. Ik was op zoek naar een winkel waar ze ansichtkaarten van Maine verkochten toen ik besefte dat ik niet meer in Maine was. Binnen 30 kilometer ben ik via New Hampshire in de staat Massachusetts terechtgekomen.

Op de valreep nog even de vlag van Maine én de VS op de foto

Al was het maar van korte duur, de boulevards van New Hampshire zijn de moeite waard

Aan het einde van de middag ontmoette ik, in Salisbury, Matthew. Matthew leeft vlak bij het strand, in een klein maar fijn appartement. Hij introduceerde me aan zijn vriendin Monica en haar zoontje Ian, zij wonen beiden in een appartement een verdieping lager. We gingen met z’n vieren uit eten. Toen we weer terugkwamen in het appartementencomplex begon er een sneeuwstorm die nog zwaarder was dan die van een paar dagen geleden. ‘We got another nor’easter coming’, werd me al verteld. Gedurende de nacht en de volgende dag waaide het gigantisch en heeft het zo’n halve meter gesneeuwd. Onmogelijk om in te fietsen. Ik mocht zo lang blijven als ik wilde, zij Matthew. We hadden een noodgedwongen luie dag. Ian werd gebeld door school dat hij sneeuwvrij had. Dat betekent helaas wel een dag minder zomervakantie. Vandaag was een soort zondag, of zo’n soort dag als wanneer je ziek bent en geen reet uitvoert. Toch hebben we ons wel vermaakt met wat spelletjes. ’s Middags hebben we zelfs de sneeuwstorm getrotseerd en daar kon je goed zien hoe dik het pak sneeuw op sommige plaatsen was.

Gestrand in de sneeuw, met Ian

We konden het goed met elkaar vinden en er lag nog behoorlijk veel sneeuw, dus ik besloot (uiteraard in overleg) nog een dag langer te blijven. Ik heb hier mijn accommodatie voor Boston geregeld en ’s middags hebben we weer een wandeling met de honden gemaakt. Ik weet niet hoe Matt en Monica het voor elkaar krijgen, maar binnen de drie dagen dat ik daar was voelde het helemaal als een soort thuis aan. Ik vond het jammer om afscheid te moeten nemen, maar het speelkwartier was voor Matt ook voorbij, hij begon aan een lange werkweek.

Matt, Ian, honden Pepper en Vader en ik
Monica en Ian

De fietstocht van Salisbury naar Boston was niet heel comfortabel omdat ik duizend keer voor stoplichten moest wachten. De 75 kilometer bestonden uit aaneengeregen dorpen/stadjes en het werd steeds drukker. Salisbury, de plaats waar ik de afgelopen dagen sliep, wordt beschouwd als Noord-Boston, alsof Schagen als Noord-Amsterdam wordt gezien, gigantisch! Ik slaap de komende nachten in Cambridge, wat ten westen van het centrum van Boston ligt. Bij mijn logeeradres ontmoette Grace, ze was sinds vandaag vrij van school voor de spring break. Er is hier twee dagen geleden een halve meter sneeuw gevallen, maar ze houden hier lentevakantie… We gingen samen richting Harvard, het bekende universiteitscomplex. Geinig om geweest te zijn, maar (in mijn optiek) niet meer dan dat. Een verzameling van mooie gebouwen van baksteen. Ik denk dat vooral dat de uitput van de universiteit bijzonder is.

Een klaslokaal in Harvard is ook maar gewoon een klaslokaal
Grace en ik

De volgende dag verkaste ik in de ochtend naar Scott, wederom iemand van de warmshower community. Het concept van warmshowers spreekt mij veel meer aan dan airbnb, omdat je meer deelt met elkaar. Ik trakteerde Scott op een lunch. Tijdens de lunch vertelde hij over zijn fietsvakantie door de VS. Grappig om te horen hoe hij sommige dingen beleeft. In de middag heb ik het MIT museum bezocht, de Boston tea party boten en heb ik de hele middag willekeurig door de stad gelopen.

De skyline van Boston

Op zaterdag, op St. Patrick’s day, ben ik op tijd richting het centrum van Boston gegaan. Overal in de stad liepen mensen met groene kleding ter ere van deze dag. Met mijn rode haar voelde ik me Iers genoeg om daar niet aan mee te doen. Op aanraden van Michel had ik een ticket geboekt voor de Freedom Trail. Je kon ‘m zelf lopen, maar dan mis je veel achtergrondinformatie van de gids die je een en ander uitlegt. Geheel in stijl vertelde de gids enthousiast over de geschiedenis van de stad met veel informatie over de Amerikaanse revolutie. Erg interessant! Na afloop sprak ik af met Scott. We zouden eigenlijk naar de USS Constitution gaan, maar uiteindelijk zijn we naar het Bunker Hill Monument geweest en hebben we alle 300 traptreden beklommen voor een mooi uitzicht over de stad.

Nogmaals de skyline, maar nu als onderdeel van de skyline

Candy en Scott, met op de achtergrond Scott’s fietsroute door de VS

Het wordt de komende dagen erg koud, met mogelijk weer een nor’easter. Ik hoop de 22ste in New York aan te komen. Waarschijnlijk ga ik het laatste stuk valsspelen met de trein, omdat het fietsend niet relaxed is. Vergeef het me!

Categorieën
Uncategorized

We have got another nor’easter coming

I’m sorry for the delay! i’ve had a couple of long, pretty cold, days behind me with no possiblity to update my blog. in the meantime, I’m past Boston already and almost in New-York already. Hereby I present you my story of the last week. Some pictures take ages to load, by the way. Hope it’s a temporary issue.


In the morning, Douglas gave me a sightseeing tour through Portland and he showed me the most beautiful parts of the city. Portland is the biggest city of Maine and the biggest city that I’ve been to so far. It is the first city that’s actually alive despite the winter season, in my opinion. In a bicycle shop, I bought new tubes, because I had another flat tire (again, just before arriving at my destination). After fixing my tube, it was time to say goodbye.

After 70 kilometers, I had another flat tire…. Extremely frustrating. I didn’t feel like fixing it on the side of the road, so I decided to go inside the Rachel Carson National Wildlife Refuge (what a mouthful). Over here, I fixed my fourth flat tire. After I just finished, a women arrived in the park for a quick hike, Janssen. It’s a common last name in the Netherlands, but she wasn’t Dutch. She gave me two frozen vegetarian burgers to prepare tonight. Nice! When I went to the public toilet of the park, I noticed how big and clean it was. I decided to sleep over there. It saves me a lot of time: pitching up and breaking down the tent. I felt like a criminal, as the park closes when it’s dark. Luckily, the park was so deserted that nobody spotted me. To reach the toilet, you had to walk through a thick layer of snow, so it wasn’t very surprising to stay unnoticed. Two vega-burgers and some energy bars completed my nutritious dinner.

Technical issues, with a beautiful public toilet in the background 🙂

With a refreshed mind, I started the next day full of energy (and with a new tube). I began my journey towards Salisbury, where I was about to sleep one night at Matthew’s place. After only one hour, I had flat tire number 5. This doesn’t make any sense. I decided to replace both the tube and the tire itself, should’ve done that 3 tubes earlier. The weather and view were astonishing, so that was a good compromise for my technical issues. I was looking for a shop to buy some postcards of Maine when I realized that I wasn’t in Maine anymore. Within 30 kilometers, I cycled via New Hampshire towards Masschusetts.

On the last possible moment, I took a picture of the flag of Maine and the US
Although it was only for a short distance, the boulevard of New Hampshire was beautiful

At the end of the afternoon, I met Matthew in Salisbury. He lives in a small but very cosy apartment near the beach. He introduced me to his girlfriend Monica and her son Ian, they both live in another apartment one floor below Matt. Matt took me out for dinner, together with Monica and Ian. The restaurant was very nice. When we returned at his apartment, a snowstorm started that was even heavier than the one I had a couple of days before. ‘We got another nor’easter coming’, is what they told me. During the night and day, it snowed and stormed heavily. About 1,5 foot of snow came down. Impossible to cycle in. I could stay as long as I wanted, said Matt. Because of the weather, we had a lazy day. A kind of Sunday or a kind of day when you’re sick. School had called Ian, he didn’t need to go to school. Despite the lazy day, we enjoyed ourselves with some games and a short walk on the beach. At the beach, you could see how high the pile of snow was:

Ian and I in the huge pile of snow

Matt, Monica, Ian and I could get along with each other very well and there was still a lot of snow the next day. 1+1 = 2. I stayed another day. I arranged accommodation in Boston today and we went out with the dogs again. I don’t know how Matt and Monica did it, but within the 3 days I know them, they really made me feel at home. I was really sad when I had to leave again, but it was time to move on.

Matt, Ian, dogs Pepper and Vader, and I
Monica and Ian

The route from Salisbury to Boston was not very comfortable, because I had to stop in front of 10000 traffic lights. The 75 kilometers consisted of connected towns. Salisbury, the place I stayed the last couple of days, is considered to be Northern Boston. As if the place I live(d) in the Netherlands, Schagen, is considered to be Northern Amsterdam. Unimaginable! The coming nights, I slept in Cambridge, west of downtown Boston. At my first address, I met Grace. She took me to Harvard University, because I really wanted to visit it. It was deserted because if the spring break. It’s cool to have been there, but it was (in my opnion) not very special. It was a collection of beautiful brick buildings, but nothing more than that. Mainly the output of the university is impressive.

Grace and I

The next day, I met Scott, another address of the warmshower community. I really like the concept of warmshowers, because it is more about sharing rather than your individual possessions. I took Scott out for dinner and we talked about his bicycle tour through the US. Interesting to hear how he experiences some things. In the afternoon, I went to the MIT museum, the Boston tea party boats and just walked the entire day through the city center.

De skyline of Boston

On Saturday, on St. Patricks’ day, I went to the city center early. Throughout the city, people were wearing green clothes because of this holiday. Michel from the Netherlands recommended me to walk the Freedom trail, so that’s what I’ve done. I had booked a guided tour. A guide told us enthusiastically about the history of the city with a lot of information about the American revolution. Very interesting. After the tour, I met Scott again in the city. We were about to go to the USS constitution, but eventually went to the Buner Hill Monument, where we walked all 300 steps to the top to get a nice view over the city.

The skyline, while being part of the skyline

Candy en Scott, with Scott’s bike trip through the US in the background

The coming days, it’s gonna be pretty cold with yet another nor’easter coming. I hope to arrive in New York on the 22nd of March. I’ll probably cheat the last part, as it’s much more convenient to do this by train. Forgive me!